Jogszabály hírlevél / 2015.12.28/1

A Magyar Közlöny 205/2015. számában megjelent a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet 13. pontja módosítja az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletet, 71. pontja pedig a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet is.

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.§ (6) bekezdése úgy módosul, hogy a Hivatal közli az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törléséről szóló döntését a fogyasztóvédelmi hatósággal és a turizmusért felelős miniszterrel.

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli

a) fogyasztóvédelmi hatósággal, és

b) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal.

Share on Tumblr