Jogszabály hírlevél / 2015.10.02/1.

A Magyar Közlöny 142. számában megjelent a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. Hatályos: 2015. november 1-jétől. Hatályát veszti egyben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.

A törvény 182. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Tanács tizenkilenc tagból áll. A Tanács tagjai az egyes közérdekű célokat, az ajánlatkérőket és az ajánlattevőket képviselik.
(2) A törvény alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek az érvényesítése a Tanácsban a következő személyek feladata:
a) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt személy;
b) a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy;
c) az agrárpolitikáért felelős miniszter és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara elnöke
által közösen kijelölt személy;
d) a közbeszerzésekért felelős miniszter által kijelölt személy;
e) az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy;
f ) az Állami Számvevőszék elnöke vagy az általa kijelölt személy;
g) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;
h) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;
i) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője vagy az általa kijelölt személy;
j) a Magyar Nemzeti Bank elnöke vagy az általa kijelölt személy;
k) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy;
l) a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt négy személy;
m) a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és a Magyar Építész Kamara elnöke által közösen kijelölt személy;
n) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szakmai testülete által kijelölt két személy.

 

 

Share on Tumblr